Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Γενικές οδηγίες ΟΑΣΑ

Πληροφορίες για την αγορά, χρήση και φόρτιση του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας μετακινήσεων, στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΟΑΣΑ: www.athenacard.gr

Η χρήση των ΜΣΤ επιτρέπεται μόνο στους κατόχους επικυρωμένου κατάλληλου τίτλου μεταφοράς
 • Η επιβίβαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς καθώς και η παραμονή στους χώρους μετά τα Επικυρωτικά Μηχανήματα που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό, μετά τις εισόδους των σταθμών, επιτρέπεται μόνο στους κατόχους έγκυρου τίτλου μεταφοράς (νόμιμα επικυρωμένο εισιτήριο, έγκυρη κάρτα, και έγκυρο παραστατικό δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης ή μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο).
 • Η προμήθεια τίτλου μεταφοράς γίνεται από τα στελεχωμένα Εκδοτήρια Εισιτηρίων & Καρτών της ΣΤΑΣΥ, καθώς και από Αυτόματα μηχανήματα Επαναφόρτισης Καρτών (ΑΜΕΚ), που είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς. Σε κάθε μηχάνημα αναγράφονται σχετικές οδηγίες χρήσης. Τονίζεται η δυνατότητα επαναφόρτισης της κάρτας / εισιτηρίου, όπως στα παραπάνω σημεία και σε άλλα επιλεγμένα σημεία στο «Δίκτυο Πώλησης Εισιτηρίων ΟΑΣΑ». Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.oasa.gr
 • Βεβαιωθείτε για την προμήθεια του κατάλληλου τύπου κομίστρου, όσο και για τυχόν δικαίωμά σας για μειωμένο κόμιστρο.
 • Πραγματοποιείται διαρκής έλεγχος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιβάτες έχουν στην κατοχή τους έγκυρο τίτλο μεταφοράς. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δε διαθέτει έγκυρο τίτλο μεταφοράς, του επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο της αξίας του προβλεπόμενου εισιτηρίου.
Χρηστικές πληροφορίες για τον τίτλο μεταφοράς (ηλεκτρονικό εισιτήριο / κάρτα)
 • Προτείνεται να κρατάτε την κάρτα ή το εισιτήριό σας προστατευμένα σε θήκη ή πορτοφόλι για αποφυγή φυσικής φθοράς.
 • Σιγουρευτείτε ότι η κάρτα ή το εισιτήριό σας περιέχουν το ελάχιστο απαιτούμενο κόμιστρο ή ποσό για την μετακίνησή σας.
 • Η επικύρωση στις πύλες των σταθμών γίνεται πάντα στον αναγνώστη που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
 • Μην κρατάτε παραπάνω από μία κάρτα ή εισιτήριο τη φορά πάνω από τα επικυρωτικά μηχανήματα.
 • Μην απομακρύνετε την κάρτα από τα επικυρωτικά μηχανήματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάγνωσης.
 • Η χρήση της προσωποποιημένης κάρτας γίνεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο.
 • Μην εισέρχεστε 2 άτομα ταυτόχρονα στις πύλες των σταθμών.
 • Σε περίπτωση που συνοδεύετε παιδιά κάτω των 6 ετών ή μεταφέρετε αποσκευές χρησιμοποιείτε τις πύλες ΑμεΑ.
Για την επικύρωση
 • Επικυρώνετε μία (1) φορά κατά την είσοδό σας στο όχημα, (σε λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ).
 • Επικυρώνετε δύο (2) φορές σε μετρό και ηλεκτρικό, μία κατά την είσοδο στις πύλες των σταθμών και μία κατά την έξοδο από αυτές.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, επικυρώνετε κάθε φορά που επιβιβάζεστε σε όχημα (σε λεωφορεία, τραμ, τρόλεϊ) και κάθε φορά που περνάτε τις πύλες των σταθμών των Γραμμών 1, 2 και 3 του Μετρό, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι.

Σωστή επικύρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σημαίνει ότι το τοποθετείτε στον αναγνώστη, με την ειδική σήμανση, στις πύλες των σταθμών και στα επικυρωτικά μηχανήματα σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Εάν η κάρτα ή το εισιτήριο απορριφθεί σε ένα από τα μηχανήματα επικύρωσης περιμένετε έως ότου η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει και μετά ξαναδοκιμάστε.

Επιπλέον, όταν επικυρώνετε, στην οθόνη του επικυρωτικού/πύλης εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την λήξη ισχύος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραμ, τα επικυρωτικά μηχανήματα είναι μπλε χρώματος, με οθόνη και οπτικό αναγνώστη, του οποίου η θέση σηματοδοτείται με 4 καμπύλες γραμμές. Αντίστοιχα, στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό ο μηχανισμός επικύρωσης βρίσκεται στις πύλες εισόδου – εξόδου των σταθμών και η επικύρωση του ηλεκτρονικού κομίστρου, στον οπτικό αναγνώστη, δίνει εντολή στην πύλη να ανοίξει.