Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΓΡΑΜΜΗ 6

Διάρκεια διαδρομής

* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί

WP Data Tables
WP Data Tables
ΓΡΑΜΜΗ 7

Διάρκεια διαδρομής

* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
WP Data Tables
WP Data Tables
ΓΡΑΜΜΗ 6 & ΓΡΑΜΜΗ 7

Συχνότητα δρομολογίων

WP Data Tables

Σημείωση: Με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη πραγματοποιούνται τα δρομολόγια:

Ασκληπιείο Βούλας – Σύνταγμα

Σύνταγμα – Ασκληπιείο Βούλας

Αγία Τριάδα – Σύνταγμα

Σύνταγμα – Αγία Τριάδα

ΓΡΑΜΜΗ 6 & ΓΡΑΜΜΗ 7

Αναχωρήσεις
Πρώτου & Τελευταίου Συρμού

* Παρασκευή & Σάββατο

WP Data Tables
WP Data Tables
WP Data Tables