Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

5 Μαΐου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-021Β/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΔ-021Β/23 Πρόσκληση για Δια̟ραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ̟προς «METRO AEBE», για την «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/23

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ Ι & ΙΙ ΤΔ- 027Β-23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ