Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Απρίλιος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-014/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-014/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΚΙΤ) ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΠΕΔΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-109/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-109/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΟΘΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (CPV – 30231000-7)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-010/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-010/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-042/23

“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-088/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 088/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΜΟΝ. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-097/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ- 097/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 17 ΚΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023/23 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΚΑΙ