Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

23 Μαρτίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-034/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 034/23 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΎ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 120 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ