Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

24 Φεβρουαρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΡΑΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ