Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ιανουάριος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-094/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-094/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FCUs) (CPV-39717200-3)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-013/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-013/23 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.