Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-085/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-085/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (CPV: 72421000-7) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Συνδυάζω Μέσα, κινούμαι έξυπνα» : Εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ

Τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αστικές συγκοινωνίες για συνδυαστικές επιλογές μετακινήσεων παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-032/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 032/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPATCHER TETRA ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙTOΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TETRA CPV: 31711110-7 Πομποδέκτες & CPV: 31156000-4 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/22 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. -079/22 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors