Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Αύγουστος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-179/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-179/21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ VRLA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-083/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 083/22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ RF TETRA ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/22

ΤΔ 073/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ