Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ιούλιος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-186/21

ΤΔ-186/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-267/21

ΤΔ-267/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΔ-267/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-061/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-061/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-065/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-065/22 ΝEΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΛ ΓΡΑΜΜHΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-065/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. “ΝEΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-044/22 για την ̟παροχή υ̟πηρεσιών ε̟πισκευής των υ̟πομονάδων του στατικού μετατρο̟πέα των συρμών της 11ης ̟παραλαβής ΓΡΑΜΜΗΣ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-007/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 007/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-053/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 053/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΤΗΖΕΛΑΜΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MAHL-BEHR