Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ιούνιος 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-017/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-017/24-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-017/24-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ