Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Μάιος 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-032/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-032/24- ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ» (CPV:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-018/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-018/24- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΖΕΥΚΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-029/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-029/24- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020/24-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8ης ΚΑΙ 10ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8ης, 10ης & 11ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-008Β/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-008Β/24-ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-024/24

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-024/24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-003/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-003/24- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ SET ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΩΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΙΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-016/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-016/24-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. MON. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-019/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-019/24 «∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΕΠΟΛΙΩΝ (ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ)» (CPV:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΣΚΟΠΕ∆ΙΛΩΝ ΤΡΙΒΗΣ (ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΕ∆ΗΣ) ΣΥΡΜΩΝ