Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Μάρτιος 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-010/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-010/24- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΜΟΝ.Α.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-006/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-006/24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΤΔ-006/24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-088/23

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-088/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TCP/IP ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-069B/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-069Β/23 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ “ΠΕΙΡΑΙΑΣ” (ΓΡΑΜΜΗ 1) – “ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-012/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 012/24 -«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-109/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-109/23 -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-106/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-106/23 -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ,ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-110/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-110/23 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-110/23