Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Φεβρουάριος 2024

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-001/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-001/24-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-101Β/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 101Β/23 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-104/23

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 104/23 -«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3» ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-105/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-105/23 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ & ΙΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-056/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-056/22 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-002/24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-002/24 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SILENT BLOCKS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-097/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-097/23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-097/23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-094/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-094/23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TETRA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-094/23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TETRA -ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ