Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-070/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-070/23 – ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23 ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/23 ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23 Ασφάλιση Ευθύνης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/23 -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΔ- 077/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/23 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-056/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-056/23- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, VAN ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-057/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 057/23 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ATS ΓΡ.2&3» ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 057/23 – «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ATS