Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-039/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-039/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-066/23

ΤΔ-066/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ. ΤΔ-066/23 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-066/23-ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (Τ∆-084/23 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068-23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/23 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-046/23

Διαγωνισμός ΤΔ-046/23 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ