Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε. ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-098/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-098/23 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-098/23 -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-087/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-087/23 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΔ-087/23 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023B/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023B/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ,ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/23 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΜΟΝ. Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-072/23-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041Β/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041Β/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΡΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-050/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-050/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-051/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-051/23 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-051/23 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ