Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-264/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-264/21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 073/23- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 073/23-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/23 -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε ΤΔ-082/23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/23 -ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-095/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-095/23- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ