Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Νοέμβριος 2023

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Ανάπτυξης της Εταιρείας ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Ανάπτυξης της Εταιρείας ΣΤΑΘΕΡΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-081/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-081/23 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΕΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΝΤΗΖΕΛΑΜΑΞΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-086/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-086/23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SIEMENS ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΤΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-264/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-264/21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 073/23- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 073/23-

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/23 -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝ. Α.Ε ΤΔ-082/23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/23 -ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ