Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

30 Οκτωβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-087/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-087/23 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΔ-087/23 -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.