Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

20 Σεπτεμβρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068-23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/23 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/23 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ