Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Αύγουστος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/23 Ασφάλιση Ευθύνης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/23 -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΔ- 077/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-035/23 ΓΙΑ ΤΗΝ