Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ιούνιος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-003B/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-003Β/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-038/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-038/23 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ 11ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΔ-038/23 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΩΝ