Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

22 Ιουνίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/23 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2,3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΜΟΝ.Α.Ε