Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

19 Ιουνίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-025/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-025/23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ERP)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-043/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-043/23 -ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ