Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Μάιος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-054Β/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-054Β/22 -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΡΜΩΝ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-036/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΔ-036/23 Πρόσκληση για δια̟ραγμάτευση χωρίς ̟ροηγούμενη δημοσίευση, ̟ρος την εταιρεία Mitsubishi Electric – Europe B.V., για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-030/23

Διαγωνισμός ΤΔ-030/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διαγωνισμός ΤΔ-030/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-030/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-021Β/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΔ-021Β/23 Πρόσκληση για Δια̟ραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ̟προς «METRO AEBE», για την «ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/23

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ Ι & ΙΙ ΤΔ- 027Β-23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ