Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Φεβρουάριος 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΡΑΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-041/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-095/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-095/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-095/22 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-089/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-089/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΖΕΥΚΤΗΡΑ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-080/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-107/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-107/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΑΞΟΝΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ Ι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-102/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-102/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-101/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-101/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΤΔ-101/22)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-005/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-005/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΔ-005/23)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-006/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 006/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 020/23 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ»