Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

3 Φεβρουαρίου, 2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-112/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-112/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΡΜΩΣΗΣ-ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-011/23

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-011/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΠΑΖΩΝ)