Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-046/22

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ). (CPV –

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-057/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 057/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΥΠΟΥ SCOOTER 200CC). (CPV – 34421000-7)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-179/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-179/21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ VRLA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-083/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 083/22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-068/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ RF TETRA ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 068/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-073/22

ΤΔ 073/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-186/21

ΤΔ-186/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΣΤΟΝ 2ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-267/21

ΤΔ-267/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΔ-267/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-061/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-061/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-065/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-065/22 ΝEΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΛ ΓΡΑΜΜHΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-065/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. “ΝEΟΣ ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ