Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078/22 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-085/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-085/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (CPV: 72421000-7) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Συνδυάζω Μέσα, κινούμαι έξυπνα» : Εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ

Τις δυνατότητες που προσφέρουν οι αστικές συγκοινωνίες για συνδυαστικές επιλογές μετακινήσεων παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις