Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-032/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 032/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPATCHER TETRA ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙTOΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TETRA CPV: 31711110-7 Πομποδέκτες & CPV: 31156000-4 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-079/22 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors and Officers Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. -079/22 Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-045/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-045/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020Β/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-020Β/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-069/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-069/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-048/22

Παροχή Υ̟ηρεσιών Συντήρησης & Α̟οκατάστασης Βλαβών των Συρμών των Κλιματιστικών Μονάδων των Γραμμών 1,2, 3 και των Οχημάτων ΤΡΑΜ της