Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-067/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-077/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ (CPV – 45262320-0)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-096/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-096/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/22

Πρόσκληση για Δια̟ραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, ̟ρος την Εταιρεία Infor Software Iberia SAU, για την Παροχή Υ̟ηρεσιών Υ̟οστήριξης του Ολοκληρωμένου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-043-22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-043/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (CNC) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ