Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078Β/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078Β/22 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-105/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 105/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-84/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ Ι (SIRIO)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-82/22ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-103/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-103/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-081/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-081/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΕ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-090/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 090/22 Παροχή Υ̟πηρεσιών Α̟πολύμανσης Συρμών για την αντιμετώ̟πιση του COVID-19