Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2, 3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ – ΤΔ 023/22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078Β/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078Β/22 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (General Liability Insurance)» της ΣΤΑΣΥ Α.Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-105/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 105/22 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-84/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ Ι (SIRIO)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-82/22ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-103/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-103/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ