Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Δεκέμβριος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-034/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-034/22 Για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης υαλοπινάκων στους συρμούς των γραμμών 1,2 & 3 και των οχημάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-092/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-092/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-054/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-054/22-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΡΜΩΝ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-054/22- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (METROPOLITAN AREA NETWORK – MAN) ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-074/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-74/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΚΙΤ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑ ΗΜΙΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ DELLNER ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2,3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-023/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2, 3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ – ΤΔ 023/22 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ