Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

30 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-034/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-034/22 Για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης υαλοπινάκων στους συρμούς των γραμμών 1,2 & 3 και των οχημάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-093/22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Μον. Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-092/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-092/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-071/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 & ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ