Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

22 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (METROPOLITAN AREA NETWORK – MAN) ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-072/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-074/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-74/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΚΙΤ) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑ ΗΜΙΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ DELLNER ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-033/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ,ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2,3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ