Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Έκτακτες Ρυθμίσεις Μετρό

Αναζήτηση

Πρόσβαση

13 Δεκεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-084/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-84/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΣΕΙΡΑΣ Ι (SIRIO)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-082/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-82/22ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ