Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

23 Σεπτεμβρίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-032/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 032/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DISPATCHER TETRA ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙTOΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-058/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TETRA CPV: 31711110-7 Πομποδέκτες & CPV: 31156000-4 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ