Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

15 Ιουλίου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-044/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-044/22 για την ̟παροχή υ̟πηρεσιών ε̟πισκευής των υ̟πομονάδων του στατικού μετατρο̟πέα των συρμών της 11ης ̟παραλαβής ΓΡΑΜΜΗΣ 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-007/22

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ 007/22 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ