Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Μάιος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-004/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 004/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-003/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΕ∆ΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 003/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-028/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΔ-028/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/22ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΔ-027/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 001/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 006/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥΜΟΝ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

ΤΔ-128/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε (CPV:77211400-6,77211500-7) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ