Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

16 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-028/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΔ-028/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-027/22ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΤΔ-027/22