Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Πρόσβαση

12 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 001/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ