Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

11 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ 006/22

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥΜΟΝ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

ΤΔ-128/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε (CPV:77211400-6,77211500-7) ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-016/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-005/22

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-005/22 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ TETRA ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ