Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Ιανουάριος 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-131/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1, 2&3 ΚΑΙ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ 27-12-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 28-01-2022: Παράταση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-059/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 27-12-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 27-12-2021: Προκήρυξη Διαγωνισμού 21-01-2022: Παράταση Κατάθεσης Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Ανοικτού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-110/21

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε 29-11-2021: Τεύχος Διαγωνισμού 12-01-2022: Διόρθωση Τεύχους