Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Σεπτέμβριος 2021

Το “GREEN AWARD 2021” στη ΣΤΑ.ΣΥ

Το 1ο Βραβείο στην Ενότητα «Ανακύκλωση με διαλογή στην Πηγή στον δημόσιον τομέα» απονεμήθηκε στη Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. A.E. στην

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-156/21

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ