Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  και ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΜΑΖΙ για την ισότιμη και αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία όρασης στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μια συνεργασία με ιδιαίτερη σημασία αλλά και ουσία ξεκινούν οι Σταθερές Συγκοινωνίες με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας των ατόμων με αναπηρία όρασης, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με το ΚΕΑΤ. Στόχος, η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδυασμένων δράσεων σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων που αφορούν στον χώρο της οπτικής αναπηρίας.

Σε ένα ευρύτερα δύσκολο περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρία όρασης, η ΣΤΑ.ΣΥ  συνεργάζεται μαζί τους για κοινές παρεμβάσεις εκεί όπου εντοπίζονται κενά και προβλήματα προσβασιμότητας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας, που υπεγράφη, κινείται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ισότιμης, ασφαλούς και αυτόνομης πρόσβασης στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά στις αρχές του 2024 η επιπρόσθετη εκπαίδευση ειδικοτήτων εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών, που έρχονται σε επικοινωνία με το επιβατικό κοινό, σε θέματα προστασίας ευαλωτότητας, καθώς και καλύτερης και ασφαλέστερης μετακίνησης στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ. Παράλληλα, προωθείται η μεταγραφή στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille μέσων πληροφόρησης, δράσεων και εντύπων της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η κοινή προσπάθεια, που ξεκινά, υπηρετεί τον κύριο και πρωταρχικό στόχο του ΚΕΑΤ, δηλαδή την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία όρασης και την πλήρη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Για να γίνουν τα δύσκολα εύκολα και τα σύνθετα απλά για τους ανθρώπους, που με τη στάση και των αγώνα ζωής τους, διδάσκουν καθημερινά τις έννοιες της δύναμης και της αποφασιστικότητας.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ