Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ (SMART LOCKERS)

H ΣΤΑΣΥ ανακοινώνει τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη μίσθωση χώρων
για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων θυρίδων (SMART LOCKERS)
σε 21 χώρους που βρίσκονται στους σταθμούς της γραμμής 1.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ