Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ “05/07/2022 – 30.08.2022”

Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη μίσθωση του Χώρου Πολλα̟λών Χρήσεων στο
Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα», για το χρονικό διάστημα α̟πό 05.07.2022 μέχρι 30.08.2022, θα διεξαχθεί κλήρωση την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το μεσημέρι στην Αθηνάς 67.

Ο Χώρος Πολλα̟λών Χρήσεων διατίθεται για εκδηλώσεις Κερδοσκο̟πικού Σκο̟πού και για
εκδηλώσεις Μη Κερδοσκο̟πικού Σκο̟πού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ