Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Κανονική Λειτουργία

Αναζήτηση

Ανελκυστήρες

Πρόσβαση

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊστάμενου/ης Γενικής Διεύθυνσης Επιβατικής Εμπειρίας και Μάρκετινγκ Ομίλου, με Σύμβαση Εργασίας Τριετούς Διάρκειας, στην εταιρεία Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ